Falë një investimi të Bashkisë Krujë, problem thuajse 20 vjecar në Njësinë Administrative Bubq

është zgjidhur me rehabilitimin e rrugës në një gjatësi prej 2 km falë një investimi prej

25.000.000 lekë.

Prej vitesh banorët e këtij fshati kanë vuajtur problemin e një rruge të amortizuar dhe e kthyer

gati në të pakalueshme, çka ka sjellë dhe pengesë për një jetë normale të këtij fshati. Gjithashtu

kryebashkiaku, Bushi ka deklaruar se së shpejti merr zgjidhje edhe problemi i ujit të pijshëm, me

zëvëndësimin e pompës.

Ky projekt është në vazhdën e investimeve që Bashkia Krujë po ndërmerr për të rehabilituar

rrugët e fshatrave, si angazhim drejt premtimit se në Krujë do investohet brenda një mandati, sa

25 vite të marra së bashku. Për bashkinë Krujë, ky është projekti i 27-të që prej zgjedhjes së

Artur Bushit si Kryetar i Bashkisë Krujë.