Falë një investimi prej 19’807’128 lekë nga buxheti i bashkisë Krujë, rruga ne Derven në një

gjatësi prej 2 km, ka përfunduar e gati për banorët e fshatit Derven. Ky projekt parashikonte

sistemimin e rrugës dhe asfaltimin nga rruga nacionale Fushë Krujë – Milot deri në dalje të

fshatit Derven, bashkë me një degëzim tek kisha e fshatit.

Kjo rrugë është asfaltuar për herë të parë, pasi për më shumë se 50 vitesh ishte lënë jashtë

vëmendjes për shkak edhe të kostos së lartë financiare që kishte. Për Kryetarin e bashkisë

Krujë, Z. Bushi, “fakti që bashkitë kanë kapacitete financiare për të ndërhyrë është meritë e

reformës së re territoriale, që ka fuqizuar financiarisht bashkitë, por edhe faktit se mbledhja e

taksave është rritur ndjeshëm.

Për bashkinë Krujë, ky është projekti i radhës, në synimin për të nxjerr fshatrat nga balta e

pluhuri dhe ti kthehet vëmendja e banorëve ndaj fshatit.