Dokumentacioni që duhet për të aplikuar për bursë për studentët dhe nxënësit e vitit të parë 2017-2018.
Dokumentacioni duhet të dorëzohet mbrenda datës 25 Janarë 2018 pranë Drejtorisë të Arsimit, Kulturës dhe Sportit pranë Pallatit të Kulturës Krujë.
Mos dorëzimi në kohë skualifikon studentët dhe nxënësit aplikues.
Dokumentat e nevojshëm për përfitimin e bursës janë si më poshtë:

BC8B5BD7-F51C-4327-9100-10F2E4794CD4