F587568E-339F-4CB1-A5B2-5B588F90393DBashkia Krujë, Ju uron “Gëzuar Pashkët dhe ditë vetëm të bardha për besimtarët ortodoks”