“Festë dhe Portokalle”- ditën e Premte, ora 20:30; në Qendër Fushë Krujë