Mbledhje e Keshillit Bashkia, datë 11-10-2016, ne Njesine Administrative Fushe Kruje !