Kryetari i Bashkisë Krujë, Artur Bushi, pa nga afër një nga punimet kryesore të bërë në Bashki, sikundër pastrimi i kanaleve kulluese është. Sipas tij Bubqi është një nga zonat më të mira të kësaj Bashkie, nisur nga sipërfaqjet e mëdha bujqësore që kjo zonë ka, me një potencial të madh të zhvillimit të bujqësisë.

Pastrimi i 7 kilometrave te kolektorëve që nisin nga fshati Bubq deri nëë fshatin Gjuricaj, përbën një investim serioz për të mbyllur njëherë e mirë historinë e përmbytjeve në këtë zonë, por edhe duke i dhënë mundësi të mirë zhvillimit të bujqësisë. Gjithashtu, janë pastruar edhe 540 metra kanale dytësore që lidhen me kolektorin kryesor në fshatin Mazhe e Madhe.

Sipas Kryetarit të Bashkisë, kjo është faza e parë e punimeve në këtë zonë, në pastrimin e kanaleve kulluese, që deri më sot kanë qenë të harruara prej vitesh. Faza e mëtejshme do vazhdojë në fund të muajit prill me pastrimin e kanaleve të tjera dytësore, deri në përmbushjen e premtimit që brenda këtij mandate nuk do ketë asnjë kanal kullues pa pastruar dhe sistemuar.