Bashkia Krujë në gatishmëri maksimale ndaj situatës së vështirë të kushteve klimaterike!

Ju lutemi të gjithë qytetarëve të evitojnë udhëtimet dhe daljet jo të nevojëshme!

Për çdo rast ju lutem raportoni në numërat:

Bashkia Krujë 0511 2 21 70

Emergjencat 112
Policia 129
Zjarrëfiksja 128 (0511 2 26 18)
Urgjenca/ Spitali 127 (0511 2 31 28)