Relacion mbi dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e shkaktuara si pasojë e reshjeve të datës 01.12.2017 në Bashkinë Krujë.

1.Situata e dëmeve të shkaktuara në infrastrukturë

– Dëmet ne rrugë nacionale dhe rurale

1.Në bashkinë Krujë njësia Administrative Cudhi rruga nacionale Krujë – Qafështamë ka patur probleme serioze për shkak të reshjeve duke shkaktuar rënie të theksuar të inerteve rreshqitje te dherave bllokim të tombinove dhe te kunetave anesore ndersa ne Km 15 ne zonen e quajtur “Lugjt e Pules” eshte konstatuar problemi me serioz qe eshte shembja e pjeseshme e ures me gjatesi 10 metra dhe kalimi per mjetet motorike eshte i pamundur duke izoluar 5 fshatra dhe disa biznese te rendesishme te zones turistike te Qafe Shtames.

2.Po ne njesine Cudhi rruga rurale qe lidh fshatin Kroji i Madh me pjesen tjeter te Njesise eshte e pakalueshme pasi ka renie inertesh ne tere gjatesine e saj si dhe keputje te trasese se rruges ne hyrje te fshatit.

3.Rruga rurale Qafe corke-Ranze-Boville eshte e pakalueshme ne tere gjatesine e saj prej 10 km pasi ka keputje te trasese dhe prani te konsiderueshme te inerteve qe kane rreshqitur nga skarpatet e maleve.

4.Rruga rurale Qafe corke – Bruz Mal dhe Qafe Corke – Bruz zall eshte e pakalueshme pasi ka prani te theksuar inertesh ne rruge dhe shembje te saj ne disa pika.Rruga eshte e gjate 7 Km.

5.Rruga rurale e fshatit Shkrete me gjatesi 12 km eshte e pakalueshme ne tere gjatesine e saj.Ka keputje te trasese ne dy pike prerje me perrenjte malore sidomos ne afersi te lagjes Sakarrac.

6.Rruga rurale e fshatit Noje eshte e pakalueshme pasi eshte shembur ura qe lidh katundin e vjeter me rrugen nacionale Kruje – Qafe Shtame.

7.Rruga rurale e fshatit Mafsheq me gjatesi 8 km eshte pjeserisht e kalueshme si pasoje e pranise se larte te inerteve.

8.Ne njesine Administrative Nikel rruga rurale Bura – Mukje me gjatesi 4 km eshte e pakalueshme pasi ne tere gjatesine e saj ka erozion te theksuar, inerte si dhe keputje te trasese ne 3 pika.

9.Rruga rurale e lagjes se Deliajve me gjatesi 1.7 km eshte e pakalueshme pasi ka shkeputje te trasese nga erozioni ne 4 pika.

10.Ne Njesine Administrative Bubq rruga rurale Lixha – Mazhe e vogel me gjatesi 1.5 km eshte pjeserisht e kalueshme pasi ka demtime te medhsa nga erozioni.

11.Gjithashtu po ne kete njesi jane bere pothuajse te pakalueshme disa rruge rurale me gjatesi jo me shume se 1 km rruget Mallkuc – Tari, rruga e kodres Mazhe e Madhe – Varreza, Rruga e kodres Mazhe e Vogel – Varreza, Rruga e Kodres se Bubqit, Rruga Bregu i lumit – Bilaj, si dhe te gjitha rruget lidhese qe lidhin fshatin Murqine me pjesen tjeter te Njesise pasi ndodhen akoma nen uje.

12.Ne qytetin e Krujes kane ndodhur keto demtime rrugesh : .Rruga Shullaz dhe Dërvish e shembur nga erozioni i tokës gjatë shirave të fundit, e pakalueshme. E dëmtuar tërësisht në gjatësinë prej 40 m të dyja rrugët paralel. Shembur muri mbajtës i të dy rrugëve me lartësi 8 m. Dëmtuar edhe kanalizimet e ujërave të zeza. Rrezikohen një bllok me rreth 15 banesa private

13.Shembur muri mbajtës i rrugës “Skëndërbej” (rruga hyrëse e qytetit) me gjatësi 30 m dhe me lartësi 5 m perballe ish Shkolles se lire. Kalimi i automjeteve bëhet vetëm me një korsi.

14.Ura e lumit “Dro” e shembur me gjatësi 13 m nga 20 m që eshtë e gjitha. Edhe rruga deri tek ura është në gjëndje shumë të dëmtuar e cila ka sjellë izolimin e lëvizjes për banoret e fshatit Brret.

15.Rruga Zahari (Burgu) deri në Barkanesh qendër e bllokuar për shkak të gërryerjes nga shirat. E dëmtuar gjatë gjithë gjatësisë së saj rreth 1.5 Km, me erozione dhe rënie masivi dherash. E pakalueshme për automjetet dhe si pasojë fshati Barkanesh është i izoluar

16..Rruga “Lek Dukagjini” e lagjes barabit e bllokuar për shkak të shembjes së murit të një banori me gjatësi 28 m dhe lartësi 6 m.

17.Ne lagjen berbere nga prurjet e perroit malor te Kullve rrezikon shembjen muri mbajtes i nje banese private i cili mban dhe rrugen automobilistike Kruje – Barkanesh, rruge kjo qe perdoret per te shkuar ne Burgun e Vecante te Zaharise

– Dëmet në Ura

Ne Njesine Administrative Cudhi ne Km 15 te rruges nacionale Kruje – Qafe Shtame eshte konstatuar shembja e pjesshme e ures me gjatesi 10 metra dhe kalimi per mjetet motorike eshte i pamundur duke izoluar 5 fshatra dhe disa biznese te rendesishme te zones turistike te Qafe Shtames. Ne qytetin e Krujes ne km 7 ne drejtim te fshatit Brret eshte shembur ura mbi lumin Dro me gjatesi 20 metra.Kolonat qendrore prej betoni te ures jane shembur dhe ura mbetet e pakalueshme.

– Dëmet në shkolla

Ne Njesine Administrative Nikel ne fshatin Kurcaj ka rene catia e shkolles fillore e cila eshte e paperdorshme momentalisht si godine.Godina eshte nje kateshe dhe ka rreth 100 m2 cati me tjegulla.

– Dëmet në argjinatura dhe kanale kulluese

1.Ne njesine Administrative Nikel kanali kullues prej 1 km ne fshatin Tapize eshte shembur nga erozioni dhe eshte jashte funksioni.

2.Ne njesine Administrative Bubq, ne fshatin Ura e Gjoles, 1 km prane aksit Kombetar Fushe Kruje – Vore eshte bllokuar kanali kullues/Vadites me gjatesi 2 km.

3.Ne Njesine Administrative Thumane jane prezente keto problematika : Në fshatin Fushë Dërven, te familjet ku kalon kanali i parë kullues dhe shkarkues i ujërave të larta të Burizanes nevojitet ngritje e argjinaturës pasi uji i kanalit kalon mbi argjinaturë dhe përmbyt familjet te Nikoll Gjokeja.

4. Argjinatura e lumit Zezë që bashkohet me Ishmin dhe që kalon në fshatrat Dërven – Gramëz – Sukth Vendas ka nevojë për përforcim.

5.Në fshatin Sukth- Vendas pranë shkollës, argjinatura është më e ulët se niveli i saj. Nevojitet ngritje e saj me mjet.

6.Në Dukagjin të Ri nevojitet lirim i argjinaturës të ngritur nga banorët.në shtratin e lumit Drojë me mjet.

7. Në Bushnesh nevojitet pastrim i kaskadës deri te ura e tangut me mjet.

8. Per sa i perket Njesise Administrative Fushe Kruje ku ishin dhe pasojat me te medha te permbytjeve komplet shtrati i Lumit Zeze me argjinaturat, shtratin dhe skarpatet, eshte mjaft e demtuar dhe kerkon investim serioz sipas projektit qe kemi bere me qellim shmangjen njehere e mire te permbytjeve ne kete qytet qe jane bere te pervitshme duke shkaktuar deme kolosale.Shtrati i lumit zeze kerkon nderhyrje urgjente ne nje gjatesi te pakten 10 km ku te perfshihet dhe rindertimi i ures qendrore te qytetit te Fushe Krujes si nje nga shkaqet kryesore te daljes se lumit nga shtrati per shkak te mbledhjes se trungjeve ne kembet e ures.

2. Situata e demeve te shkaktuara ne banesa dhe biznese.

1.Si pasoje e reshjeve te dendura dhe daljes se lumenjve nga shtrati u permbyten tre lagje te qytetit te Fushe Krujes, konkretisht lagjet “Adem Gjeli”, “Bakushe Visha”, “Punetori” si dhe nje pjese e lagjes “Hasan”me rreth 5000 banore dhe rreth 1100 banesa pa llogaritur deme te konsiderueshme ne mbi 500 biznese te vogla dhe te mesm, duke future ketu dhe tregun e qytetit te Fushe Krujes ku ndodhen dhjetra biznese prane njeritjetrit. Prania e ujit ne banesa dhe oborre ne momentin e permbytjes shkoi rreth 1.5 metra duke shkaktuar deme te konsiderueshme ne orendi shtepiake, ne demtimin e infrastruktures ndertimore te banesave.

2.Ne Njesine Administrative Bubq kryesisht ne fshatrat Murqine, Mallkuc, Budull, Mazhe e Madhe, Mazhe e vogel, Bilaj u permbyten rreth 700 banesa private me prani uji ne oborre dhe brenda ne banesa rreth 1.5 m ne momentin e permbytjes per shkak te daljes nga shtrati te lumit Gjole, Tari.Kjo Njesi ka nje specifike te vecante ne krahasim me qyetin e Fushe Krujes pasi edhe me terheqjen e lumenjve ne shtratin e tyre natyral uji qendron me gjate per shkak te lertesise se ulet te terrenit dhe mund te konsiderohet si zona me e rrezikshme ne Bashkine Kruje persa i perket permbytjeve dhe sidomos fshati Murqine.Ne kete njesi operojne rreth 15 biznese te medha te cilat kane pesuar deme te konsiderueshme materiale.

3.Ne njesine Administrative Thumane pati permbytje kryesisht ne fshatrat Derven Koder, Derven Fushe, Dukagjin i ri me rreth 150 banesa te permbytura per shkak te daljes nga shtrati te lumit Zeze dhe Dro te cilat pershkojne keto zona.Po ashtu ne kete Njesi jane permbytur dhe rreth 40 biznese te vogla dhe te mesme duke pesuar deme te konsiderueshme materiale.

4. Ne Njesine Administrative Nikel nuk pati demtime ne banesa por kryesisht ne rreth 150 biznese te prodhimit dhe tregetimit te mobiljeve te cilat jane te akumuluara ne krah te rruges nacionale Kruje Tirane.Demi ne keto biznese eshte i pallogaritshem si ne pajisje prodhuese ashtu edhe ne mobilje te gatshme per tu tregetuar.

2. Situata e demeve te shkaktuara ne tokat bujqesore si dhe ne blegtori.

Si pasoje e permbytjeve, ne njesite Administrative Fushe Kruje, Bubq, Nikel dhe Thumane ne momentin e pare u permbyten rreth 1800 ha toke bujqesore 100 ha ng ate cilat ishin te mbjella dhe pjesa tjeter djerre kemi dëme të konsidurueshme.