TË NDERUAR BANORË,

Në vijim të punës për zbatimin e programeve të rindërtimit në qytetin e Krujës, Ju njoftojmë se pallatet me nivel dëmi DS4 dhe DS5 do të demolohen!

Për pasojë, kërkojmë gjithë mirëkuptimin Tuaj, që apartamenti që keni në pronësi, të boshatiset nga çdo objekt apo send që mendoni se është i nevojshëm për Ju!

Afati i fundit është deri me datë 28 Shkurt 2021!

Pas kësaj date, Bashkia Krujë do të nisë demolimin e pallatit dhe nuk mban më përgjegjësi për objektet apo sendet që dalin jashtë funksionit nga zbatimi i këtij proçesi!

Ju faleminderit!