Për çdo informacion mbi planin e Detyruar Vendor në qytetin e Krujës, lutem klikoni në linkun (këtu)