“Covid-19” – Lëvizja e kontrolluar me mjet!

Në këtë hapësirë qytetarët mund të vetëdeklarojnë lëvizjen me mjet për vajtje-ardhje në punë, të aplikojnë për lëvizje mjeti personal, të aplikojnë për lëvizje mjeti\mjetesh biznesi dhe të gjurmojnë statusin e aplikimit të tyre (nëse është në shqyrtim, pranuar apo refuzuar).

KLIKO KETU

“Covid-19” – Vetëdeklaro lëvizjen me mjet! (Linku)

Përmes këtij vetëdeklarimi online, autorizoheni për të lëvizur për punë (vajtje-ardhje) me automjetin tuaj, për rastet kur nuk ka transport nga firma ku punoni, duke respektuar oraret: 06:00-08:00 dhe 16:00-17:00! Për mjetet 4+1, lejohen deri në 3 persona në mjet, ku personat duhet të pajisen me masat mbrojtëse të nevojshme (maska, doreza, dezinfektant), mjeti të dezinfektohet vazhdimisht, dritaret e mjetit të qëndrojnë pakëz hapur për të lejuar qarkullimin e ajrit! Për motomjetet, lejohet vetëm 1 person i cili duhet të jetë i pajisur me kaskë dhe maskë mbrojtëse! Shënim: Për lejimin e qarkullimit përtej orareve të sipërcituara, duhet autorizim i veçantë nga organet e Policisë së Shtetit!

KLIKO KETU

Rekomandim per Bizneset, si pasojë e Corona Virusit!

1️⃣Njoftimin ne Drejtorine se Pergjithshme te Tatimeve mbi pezullimin e aktivitetit tuaj ekonomik permes plotësimit të formës online në llogarine tuaj në linkun:

➡️https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn

➡️ Çështjet e mia

➡️Dergimin e njoftimit tuaj me arsyet perkatëse

2️⃣Ky rekomandim bëhet me qellim që biznesi juaj te kualifikohet per te perfituar nga “Plani i Garancise Ekonomike” te qeverisë shqiptare kundër pasojave te COVID-1