Deklaratë për shtyp lidhur me sajesën e përsëritur nga Partia Demokratike me rastin e Znj.Lirije Xhixha.

Pas ngjarjes tragjike të tërmetit të datës 26.11.2019, në të gjithë territorin  e  Bashkisë Krujë, pasojat e kësaj fatkeqësie natyrore për  shkak  të afërsisë  me epiqendrën , shkaktuan dëme të konsiderueshme ,  kryesisht  në Njësinë  Administrative Thumanë.

Bashkia Kruje, së bashku me instancat e tjera qeveritare dhe donatorë  të  ndryshëm , kanë qenë qe diten e pare ne sherbim dhe pergjigje  te  qytetareve e familjeve te demtuara.

Procesi ka nisur menjehere me konstatimin paraprak te banesave dhe  ndihmat  emergjente nepermjet stafit te Bashkise, me  ngritjen  e  ekipeve  te vleresimit te demeve me inxhiniere konstruktore  vendas  e te huaj ,  garantimin e strehimit te perkohshem dhe bonusin e qirave, e me pas me  aplikimin per perfitim nga programet e Rindertimit ne platformen elektronikete dedikuar. 

Ne Bashkine Kruje aplikuan rreth 5030 familjare ne sistemin elektronik  “Shtepia ime”.

Deri me sot, 100 % e familjeve, banesat  e te cilave u vleresuante  pabanueshme , si per rikonstruksion dhe per rindertim, jane  shperblyer  me bonusin e qirase dhe vijojne ta marrin ate ne menyre direkte.

Persa i perket rastit konkret sqarojme se :

Familjaret e Znj. Lirie Xhixha jane te ndare ne 5 pese kurore sipas  certifikatave  familjare dhe kane banuar ne tre banesa  deri  ne  daten  e  termetit: 

Te pese kuroret me kryefamiljare si me poshte trajtohen me pagese qeraje sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak me Nr 10, date 30.01.2020  dhe  do  vijojne  te trajtohen deri ne perfundimin e plote te ndertimit  te banesave  te tyre. Konkretisht :

1- Altin Gani Xhixha 5 persona, 3+1= 20 000 leke

2- Xhenis Fadil Sejfuli 2 persona, 1+1= 10 000 leke

3- Lirije Gani Xhixha 1 person 1+1= 10 000

4- Fatmir Gani Xhixha 3 persona, 1+1= 10 000

5- Gezim Gani Xhixha 4 persona, 2+1= 15 000 leke

Fakti qe keta banore nuk jane zhvendosur ne ambiente me qira, por vijojne te banojne ne cadra edhe pse trajtohen me bonusin e qirase, eshte zgjedhjeje e tyre kryesisht e lidhur me token dhe ne  asnje rast  ne kompetence  te  bashkise, apo si pasoje e trajtimit diskriminues ndaj tyre.

Anetaret e kesaj familje, kane aplikuar secili me vete per t’u trajtuar  me  banese  te re dhe sipas dokumenteve te paraqitura, do te trajtohet  me  banese kryefamiljari Gezim Xhixha, kryefamiljari Xhenis Sejfuli dhe per te njejten godine do te trajtohen  me nje banese  te  perbashket kryefamiljaret , DhurataXhixha, Lirie Xhixha, Altin Xhixha.

Keto familje, gjithashtu trajtohen nga zyra e ndihmes ekonomike dhe  e  sherbimit social me pagesat si me poshte: 

1- Gezim Gani Xhixha trajtohet me pagese ndihme ekonomike 34 20 leke

2- Dhurata Gani Xhixha trajtohet me pagese ndihme ekonomike 21 60 leke

3- Altin Gani Xhixha trajtohet me pagese ndihme ekonomike 57 60 leke

4- Lirije Gani Xhixha trajtohet me pagese aftesie te kufizuar 10 653 leke

Nga dita e pare pas termetit dhe ne vijim, familja Xhixha eshte trajtuar  me  cdo ndihme te mundshme qe eshte administruar nga Bashkia Kruje  dhe qe  ka ardhur direkt nga donatoret, si ndihma materiale,  cadra dhe ndihme  direkte monetare.

Gjate procesit te vleresimit, aplikimit dhe aprovimit, kjo familje eshte  trajtuar me prioritet. Banesat e ketyre familjareve jane konstatuar me nivel demi DS4 (demtim strukturor i nivelit IV), dhe kjo kategori  nuk do  te  shperblehet me grant per riparimin e baneses sikunder eshte vepruar  me banesat me nivel demi DS1 – DS3 vlera maksimale e te cilave  ishte  500.000 leke.  

DS4 dhe DS5 jane kategorite me te larta te demit dhe familjet te cilat zotërojnë banesa me keto kategori demi, ku perfshihet edhe familja Xhixha  do te shperblehen me banese te re e cila do tendertohet  nga subjekti  kontraktual i cili do te marre persiperzonen ku ndodhen keto banesa. 

Procesi i analizimit te thelluar nga Instituti i Ndertimit, ai i miratimit  te  planeve individuale te pikezuara, procesi iprokurimit dhe i zbatimit, kerkojne kohen e tyre pasi behet fjale per nje sipermarrje  komplekse me  permasa  kolosale  ku perfshihen 12 Bashki.

Gjithshtu, gjate periudhes se karantinimit per shkak te Pandemise  se shkaktuar nga Covid 19 ,Dhurata Xhixha dheAltin Xhixha  jane trajtuar  per tre muaj  rresht me shtesen e ndihmes ekonomike  (dyfishimi i  ndihmes ekonomike),  pervec ndihmave te tjera ne natyre  me te cilat  jane trajtuar here pas here.

Persa me siper, jemi te keqardhur qe nje force politike ben denoncime te tilla pa marre parasysh faktet me qellimin per te perfituar politikisht ,  nderkohe qe jemi ne ata qe me gjithe energjite, burimet njerezore  dhe  me nje koordimin qeveritar te te gjitha niveleve,  kemi qene dhe do  vijojme te jemi perkrah banoreve qe u demtuan  nga termeti i 26 Nentorit  deri ne perfundimin me sukses te procesit te rindertimit i cili vijon intensivisht.

Bashkia Krujë/ Vijon puna për ndërtimin e ujësjellësit të Krujës.


Një nga problematikat më të mëdha që qyteti i Krujës ka, është furnizimi me orar të ujit të pijshëm. Situata bëhet me problematike, sidomos gjatë sezonit të verës, ku reduktimi i orarit si pasojë e prurjeve të pakta të ujit, shkakton shumë shqetësime tek banorët. 

Në zgjidhje të këtij problemi, ka nisur puna për ndërtimin e rrjetit të ri furnizues, ku do vihen në përdorim, burimet ujore pranë Qafështamës. 

Deri tani, janë ndërtuar depot e ujit, ndërtimin e linjës që lidh depon e re me depon e vjetër; linja e furnizimit nga Antena deri në depon e re ;Ka përfunduar puna e linjës nga Antena- Sari Salltik, 6 km linja e furnizimit nga Mali i Krujës – vendburim. 

Aktualisht po punohet në kilometrin e fundit të tubacionit, e cila është dhe pjesa më e vështirë, pasi terreni është tejet e thyer, tërësisht shkëmbor dhe në një lartësi 1400 m mbi nivelin e detit. 

Brenda vitit ky projekt do jetë vënë në zbatim dhe qytetarët do zgjidhin një nga problemet kryesore. 

Rindërtimi/Vijon shpërndarja e parave për familjet e dëmtuara nga tërmeti, për nivelin DS1 dhe DS2.

Prej ditës së djeshme kryefamiljarët që kanë nënshkruar kontratën për kompensimin e dëmeve, mund të tërheqin paratë pranë Postës Shqiptare ose Bankave të Nivelit të Dytë. Fillimisht ka nisur kompensimi financiar për nivelin DS1 dhe DS2, ku granti për meremetim është respektivisht 100.000 Lekë dhe 250.000 Lekë. 

Për Kryetarin e Bashkisë Krujë, “kjo gjë tregon angazhimin tonë përkundër çdo skeptiku a mosbesuesi, që kostot e meremetimit të shtëpive po kompensohen nga Shteti shqiptar, për të gjithë ata që kanë aplikuar pranë Bashkisë dhe Njësive Administrative, për grantet e rindërtimit”

Gjithashtu, vetëm në fazën e parë do jenë 6 miliard e 600 milion Lekë që po u shpërndahen banorëve, të cilat “injektohen” në ekonominë vendase në këtë situatë të vështirë, duke i dhënë një hov sektorit të ndërtimit dhe ekonomisë lokale në tërësi. 


Rindërtimi/ Ka nisur faza e nënshkrimit të kontratave me familjarët me nivel dëmi DS1 dhe DS2.

Në bashkinë Krujë ka nisur puna me nënshkrimin e kontratave me familjarët të cilat banesat e tyre kanë nivel dëmi DS1 dhe DS2. Në të gjitha njësitë administrative janë hapur sërish sportelet dhe qytetarët njoftohen nga grupet e punës për të aplikuar pranë çdo njësie.

Deri më tani, janë nënshkruar 752 kontrata, nga të cilat me nivel dëmi DS1 janë 450 familje dhe me DS2 janë 304 familje. Vlera financiare e këtyre kontratave arrin në 121.000.000 lekë dhe nga dita e Premte, qytetarët do mund ti tërheqin në filialet e postës shqiptare dhe bankat e nivelit të dytë. Referuar Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr 46, dt 16.06.2020, kompensimi financiar për dëmet DS1 është 100.000 lekë dhe DS2 është 250.000 lekë. Gjithashtu, familjarët pajisen edhe me lejen e ndërtimit, në momentin e nënshkrimit të kontratës.

Nisur nga situata e COVID-19, familjarët njoftohen përmes telefonit mbi ditën ku duhet të paraqiten në njësitë administrative, duke shmangur me sa më shumë grumbullimet dhe respektuar distancimin fizik.

Ndërkohë, pas mbarimit të këtyre fazave, do të nisë kompensimi financiar për familjet me nivel dëmi DS3, vlera e së cilës është 500.000 lekë.

Krujë/ 5000 bileta falas për bizneset turistike të Kalasë së Krujës

Ministria e Kulturës së Republikës së Shqipërisë dhe Bashkia Krujë, përfaqësuar respektivisht nga Ministrja e Kulturës, Znj. Elva Margariti dhe Sekretari i Përgjithshëm i Bashkisë Krujë Z. Flroind Cerhozi, nënshkruan marrëveshjen për mbështetjen e bizneseve vendase në Kalanë e Krujës përmes biletave falas në Muzetë e Krujës, si mënyrë për të ftuar turistët vendas për të vizituar qytetin historik.
Znj. Margariti u shpreh se biletat falas janë një mënyrë për të mbështetur bizneset këtu, të cilat jo pak janë dëmtuar nga situatat e pas tërmetit dhe pandemisë. Përpos të Dielave që do të jenë falas, apo reduktimi i çmimit të biletave, shtuar dhe biletat falas që po ua dhurojmë bizneseve, janë gjeste të vogla, por që Ju vijnë në ndihmë. Kjo situatë nuk duhet të na pezmatojë, por të shikohen si një mundësi më shumë për të krijuar hapësira të përbashkëta, sepse nuk duhet ta ndalim angazhimin për të pasur sa më shumë vizitor, në Krujën e bukur. Ne kemi një vëmendje të shtuar për Krujën, përmes projekteve konkrete, ku vizoni ynë madhor është që Kruja të jetë kthehet sërish një destinacion turistik i madh dhe banorët e kalasë të jenë bujtës të vertëte dhe krenar për bukuritë jo vetëm të historisë dhe natyrës por edhe të punës së tyre.

Ndërkohë, Sekretari i Përgjithshëm i Bashkisë Krujë, Z. Cerhozi u shpreh tejet falenderues për këtë mundësi që ofron Ministria e Kulturës, e cila motivon qoftë bizneset por fton edhe turistët sidomos ato vendas për të vizituar sërish Krujën, siç kanë bërë gjithmonë. Gjithashtu, nga ana jonë po shohim mundësinë për të reduktuar edhe taksat lokale, si mënyrë që biznesi vendas ti “mbijetojë” këtij sezoni të vështirë.
Nga kjo marrëveshje, Bashkia Krujë do të ketë 5000 bileta për të dy muzetë e qytetit, Muzeun Kombëtar “Gjergj Kastriot Skënderbeu” Krujë dhe Muzeun Etnografik Krujë, të cilët do të përfitojnë bizneset vendase.
Pas kësaj, u pa nga afër puna që po ka nisur për rikonstruksionin e Teqesë së Dollmës, monument kulture i kategorisë së I, i dëmtuar nga tërmeti i 26 Nëntorit, ku po punohet në pajantimin e mureve të teqese.

Krujë/ Nënshkruhet memorandumi për grantin e rikonstruksionit të trashëgimisë kulturore.

Ministria e Kulturës së Republikës së Shqipërisë dhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, përfaqësuar respektivisht nga Ministrja e Kulturës, Znj. Elva Margariti dhe Ambasadorja e SHBA, znj. Juri Kim, nënshkruan dje Memorandumin e Mirëkuptimit “Për zbatimin e projekteve të financuara nga grantet e Fondit të Ambasadorit për Trashëgiminë Kulturore”.

Bëhet fjalë për një fond prej 800 mijë USD, që do të përdoret për restaurimin e fortesave në Durrës, Krujë, dhe Prezë të dëmtuara gjatë tërmetit të 26 nëntorit 2019.

E impresionuar nga madhështia e Kalasë së Krujës, Ambasadorja e SBA në Tiranë, Znj. Juri Kim shprehu kënaqësinë të ishte pjesë e procesit të ringritjes së monumenteve të kulturës, të dëmtuara pas tërmetit, mes të cilave edhe monumenti, i zgjedhur për të nënshkruar këtë memorandum. Teksa shprehu adhurimin për Heroin Kombëtar Shqiptar, Gjergj Kastriot Skënderbeu, Ambasadorja u shpreh: “Shënojmë fillimin e projektit për restaurimin e disa monumenteve kulturore të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Tërmeti mund të ketë shkatërruar ndërtesa, por nuk ka dëmtuar shpirtin e popullit shqiptar dhe jam shumë e kënaqur që ndodhemi këtu për projektet në Durrës, krujë dhe Prezë. Prej vitit të themelimit, në 2001, Fondi i Ambasadorit për Trashëgiminë Kulturore, ka ofruar mbështetje për më shumë se një mijë projekte, në mbi 125 vende të botës. Këto angazhime tregojnë se sa thellë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës respektojnë trashëgiminë kulturore të vendeve të tjera, por mbi të gjitha, dëshirën tonë, që miqtë tanë të mund ta ruajnë atë. Në Shqipëri ne kemi kontribuuar në shumë projekte përmes fondit të Ambasadorit, si restaurimi i Galerisë 3 në Kalanë e Gjirokastrës; dokumentimin e muzikës polifonike dhe restaurimin e Kullës së Shatit, në Tiranë. Jam shumë e lumtur të nënshkruaj sot, së bashku me Ministren e Kulturës, Elva Margariti, këtë Memorandum Mirëkuptimi, prej 800 mijë dollarësh për restaurimin e fortifikimeve në Krujë, Durrës dhe Prezë. Duke pasur parasysh rëndësinë e Kalasë së Krujës, mund të them, se ky është projekti më i madh i Fondit të Ambasadorëve për Trashëgiminë Kulturore”. Ambasadorja falënderoi të gjithë partnerët që kanë kontribuuar në rimëkëmbjen e Shqipërisë pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, në fushën e trashëgimisë kulturore.

Duke falënderuar Znj. Ambasadore në emër të Qeverisë Shqiptare, ndër të tjera, Ministrja e Kulturës, Znj. Elva Margariti u shpreh: “Ruajtja e kujtesës është një nga misionet më të rëndësishme të njerëzimit, ndaj edhe ne, krahas me rindërtimin e zonave të prekura nga tërmeti, duke u mbështetur tek vizioni ynë për të ardhmen, për një jetë më të mirë, po punojmë për ringritjen e këtyre monumenteve.

Memorandumi që po nënshkruajmë sot është vetëm një copëz e atij projekti madhor që ne duam të çojmë përpara, që ka të bëjë jo vetëm me ruajtjen e kujtesës, por edhe me rijetëzimin e trashëgimisë sonë materiale dhe kthimin e saj në një motor zhvillimi ekonomik të qëndrueshëm.

Tashmë kemi disa shembuj të mirë, të cilët ne po punojmë për t’i replikuar edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, si Pazari i Gjirokastrës, Pazari i Tiranës, i Korçës, i Krujës, realizuar në bashkëpunim me Fondin Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit dhe partnerë të tjerë.

Janë dëshmi se si trashëgimia kulturore mund të kthehet në një faktor zhvillimi jo vetëm lokal, por kombëtar.

Jemi vetëm në një fazë të parë konsolidimi. Puna tashmë ka nisur në disa sektorë paralelisht, me mbështetjen e partnerëve tanë europianë, si në Kullën C në Durrës, këtu në Krujë ku jemi sot, dhe do të pasohet me hapa të tjera, që synojnë t’i japin jetë kësaj trashëgimie, e cila deri më tani është konsideruar si një aset vetëm për t’u ruajtur, dhe që ne duam ta kthejmë edhe në shërbim të komunitetit.

Miratohet lista me 1340 familjet e para, që kanë nivelin e dëmit DS1,DS2 dhe DS3.

Këshilli Bashkiak i Krujë ka miratuar listën me 1340 familje që përfitojnë nga kompensimi financiar për riparimin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i 26 Nëntorit 2019.

Besesat të cilat janë vlerësuar nga grupet inxhinjerike me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3 do të marrin respektivisht 100.000 lekë, 250.000 lekë dhe 500.000 lekë për riparimin e dëmeve në shtëpitë e tyre. Në mbledhjen e parë për këtë çështje u miratuan; DS1 433 dosje, DS2 538 dosje, DS3 369. Ndërkohë këtë javë merret vendimi edhe për 1080 aplikime të bëra nga qytetarët.

Vlera financiare shkon në 362.300.000 lekë për 1340 familje.

Nis projekti i rindërtimit në Fushë Krujë! Fazat e punës, projekti, infrastruktura akomoduese dhe urbane.

Ditën e sotme nisi projekti i rindertimit në Fushë Krujë, për të strehuar familjet që kanë mbetur pa banesë nga tërmeti i 26 Nëntorit. Në një siperfaqje prej 10 ha dhe në një largësi prej 1 km nga qendra e Fushë Krujës, do të ndërtohen banesat individuale dhe apartamentet, për banorët e Fushë Krujës. Këtu do të strehohen familjet me nivel demi DS4 dhe DS5. Ndërsa familjet me nivel demi DS1, DS2,DS3 do të marrin kompensim financiar.

Zona e Rindertimit

Siti i Rindërtimit do të ketë dy faza, ku e para është gërmimi nëntokësor për gjithë punimet infrastrukturore sipas parashikimeve të projektit të zbatimit. Pozicionimi dhe lidhja e infrastrukturës së re me pikat e caktuara të ushqimit/furnizimit/shkarkimit duhet te kryhet për gjithë zonën totale dhe në konsideratë të gjithë ndërtimeve të parashikuara për realizim afatshkurtër dhe afatgjatë. Pas përfundimit të shtrirjes së infrastrukturës nëntokësore, përfundohet me realizimin dhe izolimin e pikave mbitokësore si daljet e furnizimit me ujë, shkarkimit të ujrave të zeza dhe ujrave të shiut, furnizimin me energji elektrike të rrymave të larta dhe atyre të uleta e telekomunikacionit.

Ndërkohë, pas rehabilitimit të infrastrukturës bazë, nis faza e dyte me ndertimin e objekteve shumëkatëshe të banesave kolektive, duke nisur me gërmimet përkatëse, realizimin e bazamenteve dhe themeleve, karabinane modulare, muraturen e jashtme dhe ate te brendshme, izolimet dhe veshjet-rifiniturat e jashtme, e ne fund rifiniturat e brendshme. Pas perfundimit te ndertimit te ndertesave kolektive, realizohet perfundimi i segmenteve rrugore qe konturojne zonen dhe ato brenda zones qe lidhin me rrugen kryesore, per funksionimin normal te kesaj pjese te bllokut. Per plotesimin e nevojave te banoreve te pare qe do të strehohen, do të ndertohet struktura e parashikuar per kopesht dhe qender komunitare, qe perkohesisht te funksionoje si strukture e integruar kopesht – cerdhe, deri ne perfundimin dhe funksionimin e objektit te parashikuar ekskluzivisht per  çerdhe.

Ndertimi i banesave nje-familjare nis nga pjesa jugore si zona me larg rruges kryesore te kufirin verior te objektit nga ku do vijoje kryesisht ndertimi per te mos nderhyre ne funksionimin e bllokut me banesa kolektive. Me piketimin e cdo parcele dhe kufijve perkates, nis ndertimi-pozicionimi i strukturave nje-familjare sipas kodifikimit ne projekt, ne rendin nga lindje ne perendim. Ne te njejten radhe dhe menyre ndertimi-pozicionimi vijohet me strukturat e brezit te dyte dhe te mesit te kuartallit te banesave nje-familjare, nga lindja ne perendim. Ne fund perfundohet me ndertimin-pozicionimin e strukturave ne bllokun e trete dhe te fundit pergjate rruges kryesore ne veri te kuartallit, edhe ketu ne rendin lindje-perendim.

Pas përfundimit të të gjitha fazave të ndërtimit të shtëpive, do të ndërtohet Qendra Shëndetësore, çerdhes, kopshtit, qendra komunitare. Perfundimi i ndertimit dhe funksionimit te gjithe kuartallit vjen me realizimin e gjithe sistemimeve te jashtme brenda vilave si dhe ne hapesirat rekreative te perbashketa, me plotesimin e gjithe nevojave me mobilim urban si ndricim i jashtem i larte dhe i ulet, stola ulje, kosha te vegjel mbeturinash, sinjalistike e shenja qarkullimi, si dhe vepra arti.

Ndertimi i banesave kolektive do te jete jo me te larta se 5 kat. Keto ndertime do te mundesojne zhvillimin e ndertimeve me cilesi te mire brenda kuadrit te nje racionaliteti ekonomik. Keto banesa me densitet te ulet do te mundesojne akomodimin e njesive te banimit te cilat ofrojne fushepamje , dritezim dhe ajrosje ne koherence me pajsazhin rrethanor. Natyra komunitare e ketyre banesave relativisht te uleta do te krijoj nje ndjenje perkatesie per banoret e ardhshem.

Projektimi i banesave kolektive me disa sherbime thelbesore komerciale ne katet e tyre perdhese. Keto sherbime do te krijojne nje lloj pavaresie ne nevojat e perditeshme duke sjelle ne keto lagje te reja urbanitetin tipik bashkohor. Duke mos patur nevoje per te perdorur makinat e tyre per nevojat bazike banoret do te krijojne nje stil jetese shume me te qendrueshem dhe do te kene shpenzime te reduktuara.

Propozimi i akomodimit te gjithe parking-eve ne nje pjese te nentokes. Lirimi i hapesirave te perbashketa nga prezenca e makinave do te mundesoje frymemarrje dhe program te pasur komunitar ne hapesirat e jashtme. Ne te njejten kohe levizshmeria brenda lagjes se re do te orientohet drejt formave te shendeteshme per fatura te reduktuara ekonomike -shendetesore.eliminimi i makinave nga mbitoka do te mundesoj krijimin e 46 “baceve” te gjelberuar ne nivelin zero duke i bere homazh , natyres dhe ekosistemit rural kaq te synuar nga qytetet modern.

Ndertimet do te kene gjeresi 8/12m duke mundesuar akomodimin e apartamenteve gjithmone me orientim te mire sa i takon fushepamjes dhe dritezimit dhe diellzimit . ne te njejten kohe keto volume elegante mundesojne nje cilesi shembullore per hapesirat e perbashketa si shkallet, korridoret dhe hollet. Keto hapesira te perbashketa te miredritezuara mund te kthehen nga vete banoret ne vende takimi dhe qendrimi pse jo te mire gjelberuara. I gjithe zhvillimi i ri do te karakterizohet nga kombinimi i arkitektures se mirefillte dhe arkitektures se pejsazhit. Synohet te krijohen tipologji te ndryshme apartamentesh ku elementet arkitektonike si llozhat , verandat dhe tarracat do te mbushen ne te ardhmen nga elemente te arkitektures se pejsazhit si , bime , peme , siperfaqe te ndryshme te forta dhe mobilje urbane. Integrimi i ndertesave kolektive me ato nje-familjare do te arrihet nepermjet fuzionit te hapesirave publike me karakter pejsazhin dhe atmosferen hibride urbano-rurale.

Ne zonen e re per Rindertim e percaktuar ne Fushe Kruje, e cila do rizhvillohet, duhet te parashikohen nevoja per strehim per 218 familje nga te cilat 91 familje ne banesa kolektive dhe 147 familje ne banesa individuale, sipas informacionit te vendosur ne dispozicion nga AKPT dhe sipas te dhenave te raportit te Bashkise Kruje.

Projekti i Rindërtimit të Njësisë Administrative Bubq.

Disa ditë më parë u prezantua projekti i rindërtimit në Njësinë Bubq, ku të pranishëm ishin Kryeministri Edi Rama, Ministria e Kulturës Elva Margariti, Ministri i Shtetit për Rindërtim Arben Ahmetaj dhe Kryetari i Bashkisë Krujë Artur Bushi.

Nisur nga fakti se shtëpitë e dëmtuara nga tërmeti, do të rindërtohen në një zonë të përbashkët, u bë dhe prezantimi i sitit ndërtimor ku shtëpitë me nivel demi DS4 dhe DS5 do të bashkohen. Mbi këtë parim, u vendos se fshati Bubq dhe Mazhe e Madhe, ku është dhe numri më i lartë i shtëpive të dëmtuara, do të bashkohen në vendin ku tashmë është përcaktuar dhe miratuar nga ana e Këshillit të Ministrave.

Siti i ri ka një sipërfaqje prej 8 ha, do të strehohen 141 familje dhe do të ndërtohet shkolla e bashkuar, Njësia administrative dhe qendra shëndetësore. E konceptuar me dy nënzona, ku e para përfshin njësitë shërbimi dhe pjesa tjetër njësi banimi. Nënzona 1 do të jetë hyrja e re e Bubqit, me akses tërësisht pedonale, duke devijuar qarkullimin e mjeteve në akset jugore të zones. Kjo hyrje e re do të ketë një shesh qendror me një sipërfaqje rreth 971 m2 dhe 1892 sipërfaqje e gjelbërt. Poli i ri administrative me një sipërfaqje 2308 m 2 do të përfaqësohet  nga dy ndërtesa me një lartësi 1 deri në 2 kate, të cilat do të konturojnë sheshin qendror. Këtu do të vendosen shërbimet administrative, shëndetësore, social-kulturore dhe tregtare, të shtrira këto në një territor krejtësisht pedonal, i aksesueshëm dhe i depërtueshëm në 360 grade.

Banesat kolektive te konceptuara ne dy blloqe perkatesisht ne nenjesiste BU-UB023/02 dhe BU-UB-023/06 do te jene hapesirat ku do te ndertohen tre tipologji te reja banesash kolektive, te konceptuara ne tre kate lartesi ato do te ofrojn nje numer total prej 45 apartamentesh. Perkatesisht ne keto banesa do te sistemohen 30 banore ne apartamentet 1+1, 54 banore ne apartamentet 2+1 dhe 48 banore ne apartamentet 3+1. Keto blloqe banimi karakterizohen nga siperfaqe te konsiderueshme rekreative dhe te gjelberta ne sheshet brenda komplekseve si dhe aksese te mjaftueshme ne parkimet publike.

Banesat individuale do te strehojne ne total 102 banore ne 78 njesi banimi. Parcelizimi i ketij territori, perpos prioritetit te strehimit ishte i orientuar edhe nga nevoja per hapsira te gjelberta dhe rekreative publike. Ne nje siperfaqe te limituar, dhe duke konsideruar aksesin e afert me parkun qendror, bllokut te banesave individuar ju bashkangjiten pasazhe te gjelberta ne te gjithe territorin e tij. Sikurse paraqitur ne Fig.16 keto aksese teresisht pedonale, ofrojne hapesira te gjelberta ne afersi te bllokut, ku elemente te mobilimit urban si stola dhe kende te vogla lojerash do te jene nje tjeter vlere e shtuar per zonen dhe banoret.

Parku qendror me nje siperfaqe totale te gjelber prej 8009 m2 dhe dhjetra peme te mbjella, do te shtrihet ne territorin natyror kodrinor ne qender te zones ne studim. Ky park pervec siperfaqeve te konsiderueshme te rezervuara per kende lojrash ne terracimet e ndryshme te tij, do te ofroj dhe nje amfiteater te vogel ku banoret mund te marrin pjese ne shfaqe te ndryshme, por dhe thjesht ta shfrytezojne ate si hapesire shplodhese. Nje vlere e shtuar per kete territor nuk eshte vetem rigjenerimi i tij, por dhe aksesueshmeria drejt tij edhe ne piken me te larte te terrenit kodrinor, permes rampmave qe konturojne te gjithe parkun dhe amfiteatrin.

Blloku ekzistues e banesave individuale ne nennjesine BU-UB-023/05, do ti nenshtrohet nderhyrjeve rigjeneruese duke pasuruar kete territor me rreth 870 m2 siperfaqe te gjelberta te shtuara. Se fundmi, kompleksi shkollor ne nenjesine BU-UB-023/05, eshte infrastruktura e re shkollore qe do ti ofrohet Nenjesise Administrative Bubq. Ne nje ndertese 2 kate te larte dhe rreth 4000 m2 siperfaqe te ndertuar, do te ofrohen mjedise mesimore per rreth 650 nxenes. Ky kompleks i ri shkollor do te ofroj rreth 550 m2 siperfaqe te gjelberta, terrene sportive ne 555 m2 dhe mjedise te tjera rekreative si dhe hapesira parkimi.

Rrjeti i infrastruktures rrugore perbehet nga aksi kryesor i levizjes me dy sense verijug, me seksion 8.5 m dhe 7.5 m, sipas seksioneve ne Fig.13. Akset automobilistike hyrese per ne zonen ne studim do te devijojn ne dy akseset ne jug, per te transformuar aksin ekzistues ne zone teresisht pedonale. Sikurse mund te verehet ne Fig.17, rrjeti rrugor i propzuar per bllokun e banesave individuale eshte i perbere nga rruge me 2 sense levizje me seksion 8.5m dhe rruge me nje sens dhe pa parkim rrugor, me seksion 7m.

Projekti i furnizimit me uje konsiston ne ndertimin e nje impianti i cili do te beje te shpendarjen e ujit nga nje rezuervuar ne forme kullet dhe dergimin me vete rrjedhje ne ne te gjithe rretin e furnizimit me uje. Zona ku do te shtrihen linjat kane nje disnivel te mjaftueshem ne kuote. Kuota maksimale eshte ajo e kulles furnizuese, ndersa kuotat me te ulta ndodhen ne objektet qe do te furnizohen nga ky sistem. Zonat ku do te kalojne linjat jane pa bimesi ose me bimesi te ulet. Presionet maksimale qe do te arrihen ne kete linje nuk do te jene me te medha se 10 atmosfere. Burimi i furnizimit te rezervuarit do te jete nga linja ekzistuese e sitemit te furnizimit me uje dhe nga aty me ngritje mekanike do te shkoje ne drejtim te rezervuarit te ri i cili do te sherbeje per te furnizuar me vete rrjedhje te gjithe skemen e projektuar.

Për tu theksuar se tek ky projekt do të përshihen shtëpitë e dëmtuara me nivel dëmi DS4 dhe DS5, të fshatrave Bubq dhe Mazhe e Madhe. Ndërsa për shtëpitë me nivel demi për fshatrat e tjerë, do të rindërtohen aty ku janë. Pasi ka një numër më të vogël banesash të dëmtuara dhe nuk synohet shpopullimi i disa fshatrave, që janë në distance nga njëra tjetra.

Ndërsa për shtëpitë e dëmtuara DS1, DS2, DS3 do të kompensohen financiarisht.

Bashkia Krujë/ Vijon puna në rehabilitimin e shtratit të lumit Zezë.


Një nga investimet më të rëndësishme në Fushë Krujë është rehabilitimi i shtratit të lumit Zezë. Banorët e këtij qyteti, prej 25 vitesh e kanë vuajtuar problemin e përmbytjeve duke shkaktuar dëme të mëdha në ekonominë e këtij qyteti.

Për të zgjidhur këtë problem, prej një viti ka nisur puna, ku u sistemua ura në qendër të Fushë Krujës, zgjerimi i gjithë shtratit nga fshati Larushk e deri në Derven. Aktualisht, vijon puna në pikën e tretë më problematike e cila shkaktonte përmbytje në fshatin Derven, dhe një pjese të autostradës Fushë Krujë – Milot.

Edhe në këtë pikë tejet problematike, përpos zgjerimit dhe thellimit të shtratit të lumit, do të vishet e gjithë skrapata do të vishet me gambion guri.

I gjithë projekti pritet të përfundojë brenda 2 muajsh.